Kurti naują įmonę - Sistemos vartotojai

Šiame punkte galite pridėti darbuotojus ir priskirti jiems roles.
Ankstesnis skyrius:
17. Kurti naują įmonę - Informacija apie padalinius ir skyrius