Kurti naują įmonę - Informacija apie dokumentus (registrus, aplankus)

Galite pasirinkti iš jau sukurtų registrų arba sukurti savo. Prie pasirinkto registro galite priskirti atsakingus dalinius bei asmenis. 
Ankstesnis skyrius:
18. Kurti naują įmonę - Sistemos vartotojai