Dokumento veiksmai - Siųsti e. pristatymu

Viena iš dokumento veiksmų funkcijų. Paspaudus E. pristatymas, galima pasirinkti elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims funkciją.Ankstesnis skyrius:
32. Dokumento veiksmai - Susipažinau