Dokumento veiksmai - Perduoti vizuoti

Viena iš dokumento veiksmų funkcijų. Paspaudus Perduoti vizuoti, atsidarys papildomas langelis į kurį galite įrašyti asmenį, kuris vizuos dokumentą.

Galite pasirinkti ir vizavimo būdą. Lygiagretus vizavimas – visi priskirti vizavimui asmenys gali vizuoti vienu metu, nuoseklus vizavimas – dokumentą asmenys vizuos iš eilės pagal suvestus asmenis (pirmas pavizuos tas, kuris pirmas suvestas ir t.t.)
Ankstesnis skyrius:
34. Dokumento veiksmai - Perduoti susipažinti