Dokumento veiksmai - Perduoti pasirašyti

Viena iš dokumento veiksmų funkcijų. Paspaudus Perduoti pasirašyti, atsidarys papildomas langelis į kurį galite įrašyti vieną ar daugiau asmenų, kurie pasirašys dokumentą.
Ankstesnis skyrius:
35. Dokumento veiksmai - Perduoti vizuoti