Ataskaitos - Dokumentai - E. pristatymas

Pasirinkus skiltį E. pristatymas, galima pasirinkti elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistemos ataskaitą.Ankstesnis skyrius:
55. Ataskaitos - Dokumentai - Pagal registrus