Kurti naują - Kurti įvykį

Pasirinkus Kurti įvykį, pasirodo iššokantis langas, kuriame galima įrašyti norimą paskelbti įvykio tekstą, prisegti laikmenas, peržiūrėti, paskelbti.

Pažymėjus varnele pasirinkimą - Įvykį skelbsite, įvykis bus matomas visiems Jūsų įstaigos vartotojams. Nepažymėjus varnelės, įvykį matys tik asmuo ar asmenys, ar daliniai, kurie bus pasirinkti.Ankstesnis skyrius:
59. Kurti naują