Kurti naują - Registruoti dokumentą - Paprastas dokumentas

Registruojant paprastą dokumentą, svarbiausia suvesti visus reikalaujamus duomenis, kurie pažymėti raudona žvaigždute.

Laukelyje Siuntėjas atvaizduojamas asmuo siunčiantis dokumentą. Gavėjas - kontaktas, kuriam adresuotas dokumentas. Dokumento antraštę galite pasirinkti iš esamų šablonų arba sukurti patys. Jeigu turite pastebėjimų, juos įrašykite Pastabos langelyje. Dokumento terminas, per kurį turi pasirašyti gavėjas, nurodomas Terminas skiltyje. Papildomai galite nustatyti asmenį, kuris atliks dokumento Kontrolę. Galima susieti kitą dokumentą su jau kuriamu. Pasirinkus Riboto naudojimo žymą, tą dokumentą matys tik su juo susiję asmenys. Kuriamą dokumentą galima pridėti prie šablonų.

Uždėjus varnelę ant „Priminti?“, dokumento registravimo lange matysite daugiau pasirinkimų.

Laiško tema – Galite įrašyti norimą el. laiško temą. [DOK_NR] – šioje vietoje bus įrašomas dokumento numeris, rekomenduojame jo netrinti.

Laiško tekstas – Galite tekstą sukurti savo arba pasinaudoti jau esamu. Tekstas, kuris yra skliausteliuose, bus automatiškai pakeistas. Pvz. [DOK_DATA] – šioje vietoje bus automatiškai įrašyta dokumento data.

Kam priminti -  Šiame laukelyje galite pasirinkti darbuotojus, dalinius ar išorinius kontaktus, kuriam ar kuriems norite išsiųsti dokumento priminimą. Taip pat galite iš karto susikurti, jeigu neturite, išorinio kontakto paspaudę Kurti fizinį asmenį ar Kurti juridinį asmenį.

Kada priminti – pasirinkite tikslią datą kada norite, kad sistema primintų apie dokumentą.

Papildomai priminti – galite pasirinkti ir papildomą priminimą pagal nustatytą laiką.Ankstesnis skyrius:
61. Kurti naują - Registruoti dokumentą