Kurti naują - Kurti dokumentą

Pasirinkus Kurti dokumentą, atsidaro naujas langas, kuriame galima pasirinkti: naujo kuriamo dokumento registrą, dokumento tipą (ar tai bus paprastas ar el. parašu pasirašytas dokumentas). Yra galimybė pasirinkti jau sukurtus šablonus. Taip pat galite pasirinkti masinį dokumentų kūrimą.
Ankstesnis skyrius:
63. Kurti naują - Registruoti dokumentą - El. parašu pasirašytas dokumentas