Kurti naują - Kurti dokumentą - Paprastas dokumentas

Kuriant paprastą dokumentą, svarbiausia suvesti visus reikalaujamus duomenis, kurie pažymėti raudona žvaigždute.

Laukelyje Siuntėjas atvaizduojamas asmuo siunčiantis dokumentą. Gavėjas - kontaktas, kuriam bus adresuotas dokumentas. Dokumento antraštę galite pasirinkti iš esamų šablonų arba sukurti patys. Jeigu turite pastebėjimų, juos įrašykite Pastabos langelyje. Pažymėjus varnele Dokumentą vizuos, galima priskirti asmenį dokumento vizavimui. Vizavimo būdai: lygiagretus vizavimas – visi priskirti vizavimui asmenys gali vizuoti vienu metu, nuoseklus vizavimas – dokumentą asmenys vizuos iš eilės pagal suvestus asmenis (pirmas pavizuos tas, kuris pirmas suvestas ir t.t.) Dokumentą pasirašys - laukelyje įrašomas asmuo, kuris pasirašys dokumentą. Dokumento terminas, per kurį turi pasirašyti gavėjas, nurodomas Terminas skiltyje. Galima susieti kitą dokumentą su jau kuriamu. Pasirinkus Riboto naudojimo žymą, tą dokumentą matys tik su dokumentu susiję asmenys. Kuriamą dokumentą galima pridėti prie šablonų.

Kurti naują - Kurti dokumentą - El. parašu pasirašytas dokumentas

Kuriant el. parašu pasirašytą dokumentą, svarbiausia suvesti visus reikalaujamus duomenis, kurie pažymėti raudona žvaigždute.

Laukelyje Siuntėjas atvaizduojamas asmuo siunčiantis dokumentą. Gavėjas - kontaktas, kuriam bus adresuotas dokumentas. Dokumento antraštę galite pasirinkti iš esamų šablonų arba sukurti patys. Jeigu turite pastebėjimų, juos įrašykite Pastabos langelyje. Pažymėjus varnele Dokumentą vizuos, galima priskirti asmenį dokumento vizavimui.  Dokumentą pasirašys - laukelyje įrašomas asmuo, kuris pasirašys dokumentą. Dokumento terminas, per kurį turi pasirašyti gavėjas, nurodomas Terminas skiltyje. Galima susieti kitą dokumentą su jau kuriamu. Pasirinkus Riboto naudojimo žymą, tą dokumentą matys tik su dokumentu susiję asmenys. Kuriamą dokumentą galima pridėti prie šablonų.

Kurti naują - Kurti dokumentą - Masinis dokumentų kūrimas

Masinis dokumentų pasirašymas su fiziniais asmenimis. Pasinaudojus šia funkcija galite išsiųsti vieną šablonišką dokumentą daugiau nei vienam vartotojui.

Atsidariusiame lange suveskite žvaigždute pažymėtus duomenis. Atsisiųskite Šablonas excel ir Šablonas word dokumentus. Taip pat galite pasirinkti kokiu būdu gavėjai gaus dokumentą.

Atidarius excel laikmeną ja galite koreguoti. Svarbiausi yra trys pirmieji stulpeliai (Vardas, Pavardė, El. pašto adresas), kadangi pagal juos sistema fiziniam asmeniui sukurs paskyrą "INTEGRRA" sistemoje. Kiti stulpeliai gali būti pildomi pagal kiekvieno poreikį.


Atsidarius word laikmeną matome kodus: ${COL1}, ${COL2}, ${COL3} ir t.t. Pagal šiuos kodus sistema automatiškai paims informaciją iš excel laikmenos. Pvz., jeigu jūsų rengiamame word dokumente reikia, kad būtų įrašytas dokumento gavėjo vardas, tuomet toje vietoje rašoma excel stulpelio reikšmė, kurioje parašyti vardai ${COL2} ir t.t.

Paruoštas excel ir word laikmenas pridėkite į dokumentą.

Dokumentas bus sukurtas pagal excel ir word šablonuose pateiktus duomenis. Sistema suformuos ir išsiųs tiek dokumentų, kiek asmenų bus nurodyta excel laikmenoje. Paruoštas dokumentas, pagal pavyzdžio šabloną atrodytų štai taip:  

Simbolius ${COL1}, ${COL2}, ${COL3} ir t.t., galite suvesti į bet kokį dokumentą ir toje vietoje bus automatiškai suvesti duomenys iš excel laikmenos.


Įkėlus paruoštus excel ir word laikmenas, atsidaro visas dokumento redagavimo langas.

Teisingai sugeneravus dokumentus, jų kiekis bus atvaizduotas lange. Paspaudus ant jų numerio, atsidarys papildomas langas, kuriame matysite visus sugeneruotus dokumentus.

Šioje nuotraukoje matome word dokumento pavyzdį.
Ankstesnis skyrius:
64. Kurti naują - Kurti dokumentą