Rolės

Sistemoje yra 4 rolės: darbuotojas, registratorius, vadovas ir administratorius.

Darbuotojas – turi galimybę kurti įvykius, dokumentus, atlikti dokumentų paiešką, vizuoti, perduoti vizuoti, pasirašyti, perduoti pasirašyti, peržiūrėti dokumentus.

Registratorius – gali viską tą pati kaip darbuotojo rolę turintis asmuo, bet papildomai gali registruoti iš išorės gautą dokumentą.

Vadovas – gali viską tą pati kaip registratoriaus rolę turintis asmuo, bet papildomai gali kurti užduotis (tiek tiesiogiai, tiek iš dokumento), matyti savo pavaldinių darbus, perduoti dokumentą susipažinti, prieinamas ataskaitų modulis.

Administratorius – gali viską tą pati kaip vadovo rolę turintis asmuo, bet papildomai pasiekiami įmonės nustatymai. Juose jis gali konfigūruoti įmonės DVS.  Gali kurti/redaguoti/ištrinti vartotojus, kurti/redaguoti/ištrinti dalinius, kurti/redaguoti/ištrinti pareigas, kurti/redaguoti/ištrinti pavadavimus, kurti/redaguoti/paslėpti išorinius kontaktus, kurti/redaguoti/ištrinti/eksportuoti dokumentus, kurti/redaguoti/ištrinti periodines užduotis, nustatyti pasirašymo formatus, nustatyti registraciją iš el. pašto, kurti/redaguoti/ištrinti registrus, bylas. Pasiekiamas veiksmų žurnalas bei duomenys apie sistemą. Dokumentų veiksmų istorijoje administratoriaus rolę turintiems asmenims rodomas IP adresas iš kokio buvo atliekamas vienas ar kitas veiksmas.

Kurti naują - Kurti registrą

Paspaudus Kurti registrą galėsite sukurti naują registrą įmonės viduje. Svarbiausia suvesti visus reikalaujamus duomenis, kurie pažymėti raudona žvaigždute. Galite pasirinkti asmenis ar dalinius, kurie gali matyti ir vykdyti paiešką registre.

Pasirinkus sekretorių, asmuo vykdys dokumento registravimo funkciją registre. Vizuotojas (-ai) pagal nutylėjimą, asmenys kuriems automatiškai bus priskirta registro dokumentų vizavimo funkcija kuriant dokumentą tame registre.

Galite pasirinkti asmenis, kurie vykdys dokumentų pasirašymą registre (kuriamame dokumente, asmuo bus automatiškai pridedamas šiame registre). Taip pat galite pasirinkti kontrolės tipą, bei kontrolierių. Paskutiniame, kuriamo registro pasirinkime, galite priskirti bylas. Suvedus duomenis, spauskite Sukurti registrą.Ankstesnis skyrius:
67. Kurti naują - Kurti vartotoją